Teste și evaluări Psihologice

Posted by: | Posted on: January 22, 2021

Teste cu licență

 1. RAVEN – Matrici Progresive Color 

Măsoară inteligenţa / abilitatea eductivă între 4 şi 12 ani

  2. Testul cuburilor KOHS (KOHS Block-Design Test)

Testul Cuburilor KOHS – una dintre cele mai consacrate metode de screening a abilităţilor cognitive, nonverbal, util îndeosebi în situaţiile în care este necesară o evaluare rapidă (screening) la copii sau adolescenţi, deşi proba poate fi utilizată şi în interacţiunea profesională cu adulţii.

Populaţia căreia îi poate fi administrat fiind formată din copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 4 – 19 ani.

3. STAI-C –State Trait Anxiety Inventory

STAI este un instrument destinat evaluării anxietăţii ca stare şi ca trăsătură.

STAI-C poate fi administrat copiilor între 8 – 18 ani, completarea lui necesitând în general 20 de minute. Inventarul poate fi administrat individual sau în grup, creion-hârtie sau on-line. Chestionarul conţine scale separate de auto-evaluare, care măsoară două faţete distincte ale anxietăţii: anxietatea ca stare (S – Anxiety) şi anxietatea ca trăsătură (T – Anxiety).

4. PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric

 • PDSQ permite autoevaluarea simptomele specifice mai multor tulburări de pe Axa I conform DSM-IV. Chestionarul are 125 de itemi si permite obţinerea atât a unui scor general al psihopatologiei cât şi scoruri la subscale specifice, 13 tulburări de pe axa I: tulburare depresivă majoră, tulburare de stress posttraumatic, bulimie/alimentaţie compulsivă, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburare de panică, tulburări psihotice, agorafobie, fobie socială, abuz/dependenţă de alcool, abuz/dependenţă de medicamente (droguri), tulburare de anxietate generalizată, tulburare de somatizare, ipohondrie. Chestionarul oferă deasemenea un scor pentru riscul de suicid şi ghiduri pentru realizarea de interviuri suplimentare ulterioare.
 • Evaluarea tulburărilor de pe axa I DSM-IV pentru adulţi.

5. BDI –  Inventarul de depresie Beck

BDI – II este un instrument de evaluare a severităţii depresiei la adulţi şi la adolescenţi de 13 ani sau mai mari.

Inventarul de Depresie Beck – ediţia a doua (BDI – II) (Beck Depression Inventory– Second Edition) este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi. BDI – II a fost construit ca un indicator al prezenţei şi severităţii simptomelor depresive.

Comportament și nivel de Dezvoltare 

 1. ABLLS-R

  ABLLS-R se realizează folosind un protocol de evaluare recunoscut la nivel internaţional. Această etapă reprezintă un pas extrem de important pentru începerea unui plan de intervenţie specializat. Evaluarea limbajului de bază și capacităţii de învăţare – revizuit (ABLLS-R) este o evaluare, un ghid curricular, un sistem de întărire a capacităţilor pentru copiii cu întârziere în limbaj și dificultăţi de învăţare. ABLLS-R analizează ariile de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6/7 ani. Evaluarea oferă posibilitatea unei analize complexe a ariilor precum: cereri, ecoic, intraverbal, imitaţie, performanţă vizuală, joc independent, interacţiune socială etc.

  Cuprinde 544 de abilități grupate in 25 de arii principale și analizează ariile de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6/7 ani.

 2. Scala de dezvoltare pentru copiii „ATIPICI” – CAROLINA Curriculum (2,5 – 5 ani)

Scala de dezvoltare pentru copiii „ATIPICI” – Carolina Curriculum (0-3 ani) se bazează pe secvențele de dezvoltare ale copilului neurotipic, iar itemii cuprinși în fiecare arie testată sunt aranjați într-o ordine logică de învățare (ordinea itemilor este determinată nu doar de vârstă la care abilitatea este învățată de copilul neurotipic ci și de faptul că un item servește ca bază pentru dezvoltarea următorului item).

3. PORTAGE este un test de evaluare a copiilor mici (cu vârste de până la 6 ani)

Poate fi de ajutor în două mari direcţii:

 • testul Portage are avantajul că prin întrebări ne poate crea o idee asupra aptitudinilor şi stadiului la care ar trebui să se afle copilul la o anumită vârstă şi unde anume este copilul în mod real în momentul evaluării;
 • a doua direcţie este evaluarea efectivă a copilului la o anumită vârstă, ceea ce ne poate da o imagine destul de exactă asupra zonelor pe care copilul nu le acoperă şi unde acesta are nevoie de ajutor. Această evaluare ne va crea un mare avantaj în timp astfel încât, dacă îi vom face o evaluare la fiecare 2-3 luni, vom avea o imagine mult mai exactă despre evoluţia copilului. Există două concepte pe care orice test de evaluare, inclusiv testul Portage, le ia în considerare: vârsta cronologică a copilului, care reprezintă vârsta biologică, şi, cel de al doilea concept, vârsta mentală a copilului sau vârsta la care este copilul din punct de vedere al dezvoltării în momentul evaluării.

În testul Portage există 5 secţiuni care cuprind întrbări în funcţie de stadiul normal de dezvoltare al unui copil. Acestea sunt:

 • socializare
 • limbaj
 • autoservire
 • cognitiv
 • motor

4. VB MAPP (Verbal Behaviour Milestones Assesment and Placement Program) 

Este un sistem de evaluare, dar si un sistem de stabilire a unui curriculum individualizat structurat pe 3 nivele de varsta (nivelul 1: 0-18 luni; nivelul 2: 18-30 luni; nivelul 3: 30-48 luni). Aceasta evaluare urmareste 170 de competente si peste 900 de sub-abilitati cuantificabile si masurabile din urmatoarele arii: cereri, numiri, ascultator, performanta vizuala, joaca, socializare, imitatie, intraverbal, citire, scriere, structura lingvistica si abilitati academice timpurii.

Evaluarea VB-MAPP include si o analiza a barierelor de limbaj si a mediului de invatare.

5. DDST- II – Denver Developmental Screening Test II

Instrument consacrat în detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.

Lita testelor continuă. Am să le enumăr și descriu când timpul îmi va permite.

Cu drag și dragoste pentru oameni,

 Psiholog. Psihoterapeut. BCBA 

Facebook Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *